อาหารเสริม

อาหารเสริม

Ensure Gold เอนชัวร์ โกลด์ กลิ่นธัญพืช

เอนชัวร์ โกลด์ กลิ่นธัญพืช เป็นอาหารเสริมสูตรครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการเสริมสร้างโภชนาการ ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ ที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ บำรุงกระดูกและฟัน เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ส่วนประกอบหลัก โปรตีน 10.5 กรัมต่อหน่วยบริโภค ประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพดี 3...