Home cholesterol

cholesterol

Article

วิธีลดคอเลสเตอรอล แบบง่ายๆ ไม่ต้องใช้ยา

ระดับคอเลสสเตอรอลที่มากเกินไป จะนำไปสู่โรคหัวใจขาดเลือด และภาวะหัวใจวาย การก่อตัวของคอเลเตอรอล จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ทำให้คนจำนวนไม่น้อยประมาทในการดำรงชีวิต กว่าจะรู้ตัว ก็สายเกินไปแล้ว